Về Việc Quanh Đây

Khai sinh tại đất Việt – Lớn lên cùng nước Việt, Việc Quanh Đây mang lấy trách nhiệm đóng góp cho toàn xã hội Việt Nam. Chúng tôi đồng hành, sát cánh với tất cả người lao động, người sử dụng lao động và đặc biệt là những người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ

Về Việc Quanh Đây

Khai sinh tại đất Việt – Lớn lên cùng nước Việt, Việc Quanh Đây mang lấy trách nhiệm đóng góp cho toàn xã hội Việt Nam. Chúng tôi đồng hành, sát cánh với tất cả người lao động, người sử dụng lao động và đặc biệt là những người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ

Câu chuyện của Việc Quanh Đây

Hàng ngày nhìn dòng người chen chúc phải đi quãng đường rất xa đến mệt lả để mưu sinh. Những ngày chịu cảnh kẹt xe từ nhà đến tận chỗ làm, nhìn những dòng người như vô tận phải nhích từng mét trong khói bụi, nóng nực, ồn ào. Tôi ước rằng mọi người có thể tìm được công việc thật gần nơi họ sống để không phải đi làm xa, không phải mệt mỏi vì di chuyển, giảm tình trạng kẹt xe, hít thở bầu không khí mát lành.

Có nhiều người mong mỏi tìm được công việc để mưu sinh lương thiện, cũng có nhiều người đã có việc làm nhưng muốn tìm thêm công việc vào thời gian rảnh để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nhưng họ không biết tìm việc ở đâu và tìm bằng cách nào. Tôi ước rằng có một cách nào đó để giúp mọi người tìm được công việc một cách dễ dàng.

Và Việc Quanh Đây ra đời, mang trên mình sứ mệnh giúp đỡ những người lao động có thể tìm được công việc phù hợp một cách dễ dàng, nhanh chóng, gần nơi họ sống, đồng thời giảm tình trạng kẹt xe, mang lại bầu không khí trong lành cho cộng đồng.

Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị cốt lõi

Về Việc Quanh Đây

Khai sinh tại đất Việt – Lớn lên cùng nước Việt, Việc Quanh Đây mang lấy trách nhiệm đóng góp cho toàn xã hội Việt Nam. Chúng tôi đồng hành, sát cánh với tất cả người lao động, người sử dụng lao động và đặc biệt là những người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ

VỀ VIỆC QUANH ĐÂY

Khai sinh tại đất Việt – Lớn lên cùng nước Việt, Việc Quanh Đây mang lấy trách nhiệm đóng góp cho toàn xã hội Việt Nam. Chúng tôi đồng hành, sát cánh với tất cả người lao động, người sử dụng lao động và đặc biệt là những người dân gặp khó khăn cần sự hỗ trợ

CÂU CHUYỆN CỦA VIỆC QUANH ĐÂY

Hàng ngày nhìn dòng người chen chúc phải đi quãng đường rất xa đến mệt lả để mưu sinh. Những ngày chịu cảnh kẹt xe từ nhà đến tận chỗ làm, nhìn những dòng người như vô tận phải nhích từng mét trong khói bụi, nóng nực, ồn ào. Tôi ước rằng mọi người có thể tìm được công việc thật gần nơi họ sống để không phải đi làm xa, không phải mệt mỏi vì di chuyển, giảm tình trạng kẹt xe, hít thở bầu không khí mát lành.

Có nhiều người mong mỏi tìm được công việc để mưu sinh lương thiện, cũng có nhiều người đã có việc làm nhưng muốn tìm thêm công việc vào thời gian rảnh để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, nhưng họ không biết tìm việc ở đâu và tìm bằng cách nào. Tôi ước rằng có một cách nào đó để giúp mọi người tìm được công việc một cách dễ dàng.

Và Việc Quanh Đây ra đời, mang trên mình sứ mệnh giúp đỡ những người lao động có thể tìm được công việc phù hợp một cách dễ dàng, nhanh chóng, gần nơi họ sống, đồng thời giảm tình trạng kẹt xe, mang lại bầu không khí trong lành cho cộng đồng.

SỨ MỆNH – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI