Bước 1: Truy cập vào kho ứng dụng

Truy cập vào kho ứng dụng App Store (đối với thiết bị chạy trên hệ điều hành iOS) hoặc CH Play (đối với thiết bị chạy trên hệ điều hành Android)

Bước 2: Nhập từ khóa lên thanh tìm kiếm

Trên thanh tìm kiếm, nhập từ khóa viecquanhday hoặc Việc Quanh Đây để tìm kiếm ứng dụng trong kho ứng dụng.

Bước 3: Lựa chọn ứng dụng để tải

Lựa chọn tải ứng dụng Việc Quanh Đây riêng biệt cho Nhà tuyển dụng hoặc Người lao động.

Bước 4

Bấm Cài đặt.

Bước 5

Truy cập vào ứng dụng Việc Quanh Đây đã hoàn tất cài đặt.

Bước 6

Xác nhận Cho phép ứng dụng truy cập vào vị trí của người dùng.

Bước 1

Từ màn hình đăng nhập hoặc Trang chủ khi dùng thử, bấm Đăng ký.

Bước 2

Nhập thông tin Đăng ký tài khoản, bao gồm Họ và tên, Số điện thoại -> Bấm Nhận mã xác nhận

Bước 3

Nhận mã OTP vào số điện thoại đăng ký thông qua SMS hoặc cuộc gọi. Xác thực đăng ký tài khoản bằng cách nhập mã OTP được cấp.

Bước 4

Nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.

Bước 5

Câu trả lời 1

Bước 1

Ở màn hình đăng nhập, chọn công việc bạn cần tìm, và điền số năm kinh nghiệm

Bước 2

Bấm Dùng thử.

Bước 3

Chọn Trang chủ -> Đề cử việc/Tất cả việc để cập nhật thông tin thị trường lao động mới nhất trong APP

Bước 1

Câu trả lời 1

Bước 2

Câu trả lời 1

Bước 3

Câu trả lời 1

Bước 4

Câu trả lời 1

Bước 5

Câu trả lời 1

Bước 1

Câu trả lời 1

Bước 2

Câu trả lời 1

Bước 3

Câu trả lời 1

Bước 4

Câu trả lời 1

Bước 5

Câu trả lời 1